Materiały stosowane

Poniżej jest podany spis materiałów, które są zazwyczaj wykorzystywane do produkcji elementów kotwienia. Różnią się odpornością na działanie ciepła, rdzy, środowiska siarkowego itp. Z tego rodzaju stopów produkujemy nasze produkty i równocześnie je sami sprzedajemy.

Chętnie pomożemy z wyborem odpowiedniego stopu do konkretnego rodzaju zastosowania. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zapewnić również dalsze typy materiałów.

Szybki wybór materiału: AISI 304 ¦ AISI 309 ¦ AISI 310S ¦ AISI 310 ¦ AISI 330 ¦ DS ¦ 253 MA ¦ Inconel 601

AISI 304 (1.4301)

AISI 304 to najczęściej stosowany stop do kotew ze stali nierdzewnej. Chodzi o uniwersalny stop odpowiedni do całej gamy zastosowań, w których wymagana jest odporność na rdzę. Ma doskonałą wytrzymałość na działanie temperatury, i to aż do 750 °C. Po przekroczeniu tej temperatury dochodzi do drastycznego ubytku wytrzymałości na utlenianie i działanie rdzy. Jest podatny na niektóre przejawy związane z utwardzaniem/kruchością, łącznie z wydzielaniem fazy gama oraz karbidu na granicy ziarn w efekcie długotrwałego wystawienia na działanie temperatur w granicach 650 °C. AISI 304 poleca się do zastosowań ze stabilną temperaturą (wyraźne cykle temperaturowe mogą spowodować kruchość) i do maksymalnej temperatury 750°C.

AISI 309 (1.4828)

Charakterystycznymi znakami stopu AISI 309 są niska zawartość niklu oraz relatywnie wysoka zawartość chromu. Niska zawartość niklu umożliwia wykorzystanie nawet w środowisku, w którym znajduje się siarka. Stop ma dobrą stabilność i jest odpowiedni do zastosowań aż do 1 000°C. Dzięki swojemu składowi nie jest właściwy do zastosowań z cyklami termicznymi, ponieważ jest wrażliwy na kruchość w wyniku rozwoju fazy sigma. AISI 309 polecamy do zastosowań ze stabilnymi wysokimi temperaturami.

AISI 310S (1.4845)

To w naszej branży bardzo lubiany typ stopu, który oferuje wytrzymałość i odporność na utlenianie. Pomimo że jest wrażliwy na wydzielanie fazy sigma, jest wystarczająco odporny na uszkodzenia w wyniku cyklów termalnych i odpryskiwanie, przede wszystkim w środowisku z wysokimi szybkościami przepływu gazów. Odporność warstwy utlenionej maleje ze wzrostem temperatury. Temperatura krytyczna to 1 100°C. Stop ma tylko średnią wytrzymałość na środowisko siarkowe, przede wszystkim dzięki wyższej zawartości niklu. Dalszymi faktorami wpływającymi na wytrzymałość tego stopu są nawęglanie i wytworzenie powierzchownej warstwy węgla. Stop ten można z zamkiem ceramicznym CUPLOCK stosować aż do temperatury 1 200°C i jest szczególnie korzystna do pieców gazowych.

AISI 310 (1.4841)

Stop ten ma takie same właściwości i specyfikacje jak AISI 310S, z tą jednak różnicą, że ma wyższą zawartość węgla (maks. 0,25). Stal ta jest nagminnie wykorzystywana jako standardowy materiał kotew do zastosowania z wysokimi temperaturami. Stop ma dobre właściwości cieplne i antykorozyjne, i można go wykorzystać do temperatury mniej więcej 1 150°C. Tak samo jak AISI 309, również AISI 310 jest bardzo wrażliwy na kruchość w efekcie wydzielania fazy sigma, i powinien być z tego powodu stosowany przede wszystkim do aplikacji ze stabilną temperaturą.

AISI 330 (1.4864)

Stop ten jest odporny na temperatury aż do 1 250 °C i środowisko utleniające. Odznacza się dobrą przyczepnością warstwy utlenionej, wytrzymałością na odpryskiwanie oraz absencją wydzielania fazy sigma. Jest bardzo korzystny do wyżarzaków, w których dochodzi do częstych cyklicznych zmian temperatury. Jest bardzo wytrzymały i odporny na szoki termiczne. Stop ten nie jest odpowiedni do zastosowań w środowisku siarkowym, ponieważ zawiera wysoki procent niklu. Przeciwnie jest odpowiedni do środowisk z niedoborem tlenu. Jest odporny na absorpcję węgla oraz azotu i może zostać wykorzystany jako dobra alternatywa do stopu Inconel 601, przede wszystkim do kotew masywnych i ciężkich wymurówek. Przy wykorzystaniu podkładek zamkowych stop ten jest odporny tak samo albo jeszcze bardziej niż Inconel 601, ponieważ jego temperatura topnienia jest wyższa (1 400°C).

DS (1.4862)

Stop DS jest podobny stopowi AISI 330 i jest odpowiedni do systemów kotwienia wykorzystywanych do wysokich temperatur, przede wszystkim w warunkach mocno karbonizowanych lub nitracyjnych. Ma wysoką stabilność a dzięki składowi jest odporny na formowaniu fazy gama, a więc może być wykorzystany także w systemach z cyklicznym zastosowaniem. Stop DS jest często wykorzystywany jako całkowita alternatywa za AISI 330, ponieważ jest na rynku ze stalą zazwyczaj lepiej dostępny.

253 MA (1.4835, 1.4893)

Podstawą tej stali jest stop typu 309 z dodatkiem pierwiastków gleb szlachetnych, które dodają mu doskonałą odporność na utlenianie aż do temperatury 1 150°C. Dzięki niższej zawartości niklu ma również dobrą odporność na SO2 a SO3. W przeciwieństwie do tego atmosfera z niską zawartością tlenu stop ten szybko koroduje, ponieważ działa szybkie usuwanie utlenionej warstwy zgorzeliny. Warstwę utlenioną narusza także H2S, i to nawet w małej ilości. Stop ma wysoką wytrzymałość w wysokich temperaturach dzięki utwardzeniu sztywnego roztworu w wyniku dodania pierwiastków gleb szlachetnych. Jest jednak wrażliwy na formowanie fazy sigma, dlatego nie jest odpowiedni do zastosowań z cyklicznymi zmianami temperatury, ponieważ może w nich dochodzić po pewnym czasie do naruszania kotew. Stop jest odpowiedni do zastosowań ze stabilnie wysoką temperaturą, wymagającą większą wytrzymałość niż w wypadku stopu typu AISI 310.

Inconel 601

Stop ten jest bardzo odpowiedni do zastosowań z wysokimi temperaturami, przekraczających nawet 1 100°C. Można go zastosować do temperatury 1 250 °C a jego punkt topnienia jest bliski 1 300°C. Wytrzymałość stopu jest utrzymana prawie aż do jego punktu topnienia. Nie jest podatny na formowanie fazy sigma i jest bardzo odpowiedni do zastosowań z cyklicznymi zmianami temperatury oraz szokami cieplnymi. Dzięki dodatku aluminium ma doskonałą przyczepność warstwy utlenionej do podkładu. Jednakże dzięki swojej wysokiej zawartości niklu nie jest odpowiedni do środowisk gazowych zawierających siarkę lub tlenku wanadu. Przy temperaturze około 650°C dochodzi do zmiany eutektycznej, która osłabia podstawową strukturę metalu. W wypadku wymurówek z włóknami ceramicznymi zaleca się stosowanie kotew z tego stopu w kombinacji z podkładkami ze stopu 330 AISI lub zamkami ceramicznymi CUPLOCK. W porównaniu z resztą stopów Inconel 601 ma bardzo dużą wytrzymałość, jest przeto odpowiedni do ciężkich wymurówek do temperatur ponad 1 150°C. Jeżeli naprężanie kotwy przekroczy w trakcie 10 000 godzin 5 – 10 % szybkości odkształcenia wyciekania?, stop Inconel 601 może mieć skłonności do utleniania wewnętrznego. W takim wypadku zaleca się wykorzystanie większej ilości kotew na m2